02/03/2024 13:06

Onze goede doelen

De Lage Drempel

De Lage Drempel is al sinds 2000 actief als kansarmoedevereniging in Mechelen. Wij zijn een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen en worden gesubsidieerd door Vlaanderen op basis van zes criteria en door Het Sociaal Huis ( stad Mechelen) .We zijn tevens een Welzijnsschakel die inhoudelijk ondersteund wordt door Welzijnszorg. Als een vrijwilligersvereniging brengen we via een dagelijkse ontmoetingsruimte mensen in armoede samen met mensen niet in armoede. In onze open ontmoetingsruimte ben je altijd welkom voor een tas koffie, een koekje, een babbel, informatie, onze stadstuin, gebruik van computers en internet … Samen organiseren we heel wat boeiende activiteiten: uitstappen, toneelbezoek, kooklessen, computerlessen, weekends, een zangkoor, infonamiddagen …

Meer info op https://www.delagedrempel.be/.

De Keeting

De Keeting is een vereniging waar armen het woord nemen. Armoedebestrijding pakt men in De Keeting in de eerste plaats aan door mensen in armoede met elkaar in contact te brengen. Dit gebeurt via de ontmoetingsruimte. Men kan hier tijdens de openingsuren terecht voor zeer laagdrempelige diensten zoals een kopje koffie, internet, de was, een maaltijd, … maar ook voor een goede babbel met één van de andere bezoekers of met een sociaal werker. Ook aan activiteiten, infosessies en vormingen kan worden deelgenomen.

Naast het in contact brengen met elkaar, wil men mensen in armoede ook versterken in hun vaardigheden en in hun eigen leefsituatie. Men wordt gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten en om eventueel na een tijdje zich in te zetten als vrijwilliger in één van de werkgroepen. Zo bestaat er een kookploeg, een kledingwinkel, een werkgroep ontmoetingsruimte, een themawerking, een beleidsgroep, … Deze werkgroepen vormen de basiswerking van De Keeting.

Het is ook belangrijk dat mensen zich in staat voelen om zelf hun problemen aan te pakken. De sociaal werker kan samen met de bezoeker op weg gaan naar mogelijke oplossingen en ondersteuning bieden maar men verwacht een soort wederkerigheid, het is de bezoeker zelf die uiteindelijk het heft weer in eigen handen neemt. De verschillende vormingsmomenten die ook in De Keeting gegeven worden, kunnen hier een leerrijk hulpmiddel in zijn.

Meer info op https://www.dekeeting.be/.